Dùng ChatGPT để tỏ tình

“Kính gửi em, Valentine đến rồi, anh muốn tặng nụ cười…” là phần mở đầu trong bài thơ mà ChatGPT sáng tác theo yêu cầu của Đức Trung.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Galaxy S23 FE - phiên bản giá tốt của Galaxy S23
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: