Đô thị thông minh ở Việt Nam ‘chưa đi vào chiều sâu’

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định Việt Nam đã phát triển đô thị thông minh trong vài năm, nhưng chủ yếu gắn với chính quyền số.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Loạt thiết bị công nghệ đa sắc
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: