Kiến thức - Tin công nghệ

Twitter mất một triệu người dùng từ khi về tay Musk

Ước tính gần 877.000 người dùng đã đóng tài khoản sau sáu ngày Elon Musk sở hữu Twitter.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Samsung, Apple chung mối lo về điện thoại tên 'Plus'

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button