Kiến thức - Tin công nghệ

Apple đẩy nhanh việc mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc

Những đứt đoạn trong chuỗi cung ứng ở Trung Quốc khiến Apple thúc đẩy việc mở rộng hoạt động sản xuất ở Ấn Độ, Việt Nam.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   'Mùa xuân' ở nhà máy iPhone đã kết thúc

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button