Kiến thức - Tin công nghệ

Sinh viên nợ hàng chục triệu đồng vì trò lừa kiếm tiền online

Định kiếm tiền phụ gia đình trước Tết, Cẩm Thanh, sinh viên năm nhất tại TP HCM, phải gánh khoản nợ 50 triệu đồng khi làm “cộng tác viên online”.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Apple đoạt giải smartwatch được yêu thích

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button