Kiến thức - Tin công nghệ

Twitter bị kiện vì không trả tiền thuê trụ sở

Twitter bị Columbia Reit, chủ sở hữu Hartford Building, tòa nhà mạng xã hội này thuê làm văn phòng, kiện vì không trả 136.250 USD tiền phí.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   App Store sắp có ứng dụng giá 10.000 USD

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button