Thiếu minh bạch – điểm yếu của siêu AI GPT-4

OpenAI giới thiệu GPT-4 với nhiều tính năng đột phá, nhưng đưa ra rất ít thông tin về cách thức hoạt động của mô hình AI.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Gần 1,7 triệu sim bị khóa một chiều
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: