Kiến thức - Tin công nghệ

Game Liên minh huyền thoại bị đánh cắp mã nguồn

Hacker đánh cắp mã nguồn của Liên minh huyền thoại và yêu cầu 10 triệu USD tiền chuộc, nhưng bị Riot Games từ chối.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Elon Musk: Apple dọa gỡ Twitter khỏi App Store

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button