Kiến thức - Tin công nghệ

Ông Trump thất thu với Truth Social, kiếm bộn từ NFT

Mạng xã hội Truth Social có doanh thu dưới 201 USD, trong khi bộ sưu tập NFT ảnh của Donald Trump ước tính đạt từ 100.000 đến một triệu USD.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Nhà mạng Việt đua làm cáp quang biển

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button