Kiến thức - Tin công nghệ

Internet vệ tinh của Elon Musk giờ ra sao?

Starlink đặt mục tiêu xây dựng 42.000 vệ tinh Internet vào năm 2027, nhưng Elon Musk nói đang lỗ nặng do miễn phí cho người dùng ở Ukrainie, Iran.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   iPad sẽ có màn hình 16 inch

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button