Kiến thức - Tin công nghệ

Hàng triệu thuê bao có nguy cơ bị khóa

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết còn hai triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin, và Bộ sẽ không lùi thời hạn khóa thuê bao vào 31/3.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Dùng AI ChatGPT viết Tập làm văn lớp 5 và kết quả

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button