Windows 11 có thể duyệt theo tab trên File Explorer

Người dùng có thể kéo, thả, chuyển qua lại giữa các tab của File Explorer thay vì phải mở nhiều cửa sổ như trước.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Elon Musk chê bai cựu nhân viên khuyết tật trên mạng
Share bài này
By Mr Boss
Follow:
Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.
Để lại ý kiến
%d bloggers like this: