Kiến thức - Tin công nghệ

Windows 11 có thể duyệt theo tab trên File Explorer

Người dùng có thể kéo, thả, chuyển qua lại giữa các tab của File Explorer thay vì phải mở nhiều cửa sổ như trước.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Apple gặp khó khi muốn giảm phụ thuộc vào Samsung

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button