Kiến thức - Tin công nghệ

Nguy cơ mất tiền và thông tin vì dịch vụ ‘làm hộ chiếu nhanh’

Sau khi chuyển 1,5 triệu đồng cho người nhận làm hộ chiếu, Ngọc Minh bị chặn liên lạc, không đòi lại được tiền kèm nguy cơ lộ thông tin.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Trung Quốc sắp tự làm chip nhớ

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button