Elon Musk chốt mua Twitter hai ngày tới

Elon Musk được cho là đã thông báo với các nhà đầu tư về việc hoàn tất thương vụ với Twitter vào ngày 28/10.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Apple, Google, Facebook... là chủ nợ của FTX
Share bài này
By Mr Boss
Follow:
Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.
1 Comment
%d bloggers like this: