Kiến thức - Tin công nghệ

Việt Nam sẽ xây dựng chương trình sản xuất chip điện tử

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng nghị quyết, chương trình về sản xuất chip điện tử, nhằm tạo động lực phát triển mới.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Ảnh thực tế kính Vision Pro của Apple

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button