Kiến thức - Tin công nghệ

Loạt TV tần số quét cao phù hợp xem bóng đá

Các mẫu TV với tần số quét 120 Hz và công nghệ hình ảnh mới nhất sẽ phù hợp xem nội dung tiết tấu nhanh như bóng đá.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Facebook không còn cung cấp Internet miễn phí

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button