Kiến thức - Tin công nghệ

Video chửi thề trên YouTube bị tắt kiếm tiền

Video bình luận game chứa từ ngữ thô tục bị hạn chế kiếm tiền từ quảng cáo, giúp nội dung sạch hơn, nhưng cũng khiến người làm YouTube phản đối.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Máy hụt bụi tự sấy giẻ lau giá 17 triệu đồng

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button