Kiến thức - Tin công nghệ

Rào cản khi đưa ChatGPT vào công việc

Dù đánh giá cao về tiềm năng, doanh nghiệp Việt vẫn e ngại khi ứng dụng ChatGPT trong công việc vì độ chính xác, bảo mật thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Bốn smartphone mới bán tầm giá ba triệu đồng

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button