EveryoneTin học - Công nghệ

Ôn tập kiến thức tin học cơ bản

Bộ câu hỏi “Ôn tập tin học cơ bản” hơn 20 câu hỏi giúp các bạn ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính. Các câu hỏi bao quát về phần cứng máy tính. Một số thao tác cơ bản như đổi tên, copy, cut, dán tập tin,…. Cơ bản về mạng máy tính.

This quiz must be completed in 25 minutes.

Dành cho bạn:   Bài ôn tập Thi Tin học HK2 - 2021

Tống Thanh Từ

Tôi là giáo viên tin học

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button