Thẻ: tin học cơ bản

(Làm lại) Bài thi Tin học Lớp 4 – HK2 – 2020-2021

Hãy tải xuống File Thực hành trên để làm rồi nộp lại bằng cách tải lên. 

Cty NTĐông Cty NTĐông

Ôn tập kiến thức tin học cơ bản

Bộ câu hỏi "Ôn tập tin học cơ bản" hơn 20 câu hỏi giúp các bạn ôn lại các kiến

Tống Thanh Từ Tống Thanh Từ