Kiến thức - Tin công nghệ

Nhiều thợ đào Bitcoin tắt ‘trâu cày’

Tỷ lệ băm của Bitcoin giảm khi các công ty khai thác bắt đầu tắt các giàn máy “đào” không sinh lời sau sự kiện halving lần thứ tư.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Tìm ra lỗi ChatGPT có thể được thưởng 20.000 USD

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button