Kiến thức - Tin công nghệ

Mark Zuckerberg chê kiểu quản lý nhiều tầng

CEO Meta được cho là không hài lòng với cơ cấu phân quyền lãnh đạo nhiều tầng lớp, để ngỏ khả năng sa thải thêm nhân lực thời gian tới.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Những ông chủ tệ trong giới công nghệ 2022

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button