Mark Zuckerberg chê kiểu quản lý nhiều tầng

CEO Meta được cho là không hài lòng với cơ cấu phân quyền lãnh đạo nhiều tầng lớp, để ngỏ khả năng sa thải thêm nhân lực thời gian tới.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Ông chủ ChatGPT: 'AI có thể gây hại cho thế giới'
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: