Kiến thức - Tin công nghệ

Loạt sản phẩm Apple có thể ra mắt năm 2023

Kính VR/AR, iPhone 15, HomePod 2… được dự đoán là những sản phẩm Apple sẽ công bố năm nay.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Google quá thận trọng với chatbot AI thế nào

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button