Kiến thức - Tin công nghệ

Google trả đũa Apple

Thay vì thấy biểu tượng cảm xúc, người dùng iPhone sẽ nhận được đoạn SMS mô tả icon đó từ smartphone Android, như cách Apple đang làm với Google Messages.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Khắc phục khi đang dạy hoặc học online mạng chập chờn, không vô mạng

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button