Google trả đũa Apple

Thay vì thấy biểu tượng cảm xúc, người dùng iPhone sẽ nhận được đoạn SMS mô tả icon đó từ smartphone Android, như cách Apple đang làm với Google Messages.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Anh ngừng sử dụng camera an ninh Trung Quốc
Share bài này
By Mr Boss
Follow:
Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.
1 Comment
%d bloggers like this: