Kiến thức - Tin công nghệ

Google quá thận trọng với chatbot AI thế nào

Google đã phát triển một số chatbot AI từ vài năm trước, nhưng chỉ thử nghiệm nội bộ và để lỡ cơ hội khi OpenAI nhanh chân công bố ChatGPT.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Smartphone nổi bật bán trong tháng 5

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button