Kiến thức - Tin công nghệ

Elon Musk yêu cầu Twitter ‘lập danh sách sa thải’

Elon Musk được cho là đang chuẩn bị cho đợt sa thải đầu tiên tại Twitter bằng cách yêu cầu quản lý lên danh sách nhân viên phải ra đi.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Meme coin đang thay đổi thợ đào Bitcoin

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button