Kiến thức - Tin công nghệ

Apple lần đầu bán bảo hiểm cho iPhone, iPad tại Việt Nam

Gói dịch vụ Apple Care+ giúp thiết bị Apple được bảo hành trong cả trường hợp rơi vỡ hoặc bị vào nước.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   'Hố sâu nguy hiểm' của TikTok

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button