Kiến thức - Tin công nghệ

90% cơ quan báo chí Việt Nam ứng dụng AI vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên nền tảng số, 90% sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng AI.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Elon Musk nói chủ sàn FTX 'không đáng tin'

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button