Kiến thức - Tin công nghệ

Camera trên iPhone 14 Pro Max: Đơn giản tạo khác biệt

iPhone 14 Pro Max nâng cấp đáng kể về camera với độ phân giải cao, chụp tối tốt, nhưng sự đơn giản trong sử dụng mới là lợi thế của sản phẩm.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Apple phụ thuộc Trung Quốc như thế nào?

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button