Kiến thức - Tin công nghệ

Ý tưởng iOS 17 có khóa ứng dụng

Phiên bản hệ điều hành iOS tiếp theo cho iPhone được kỳ vọng có thể khóa từng ứng dụng, thêm tính năng cho Dynamic Island.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Doanh thu của thợ đào Bitcoin chạm đáy

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button