Kiến thức - Tin công nghệ

Tìm ra lỗi ChatGPT có thể được thưởng 20.000 USD

OpenAI cho biết người phát hiện lỗ hổng trên ChatGPT và GPT-4 có thể nhận được phần thưởng từ 200 USD đến 20.000 USD tùy mức độ nghiêm trọng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max đọ camera

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button