Kiến thức - Tin công nghệ

Nói tiếng Việt với ChatGPT trên iPhone

Ứng dụng ChatGPT trên iPhone có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, người dùng có thể trò chuyện bằng tiếng Việt mà không cần gõ câu hỏi.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Quạt không cánh có thực sự không cánh?

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button