Kiến thức - Tin công nghệ

Người dùng VNeID gặp khó khi đổi điện thoại

Ứng dụng VNeID yêu cầu phải sử dụng mã kích hoạt gửi đến thiết bị cũ mới có thể chuyển sang điện thoại mới.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Khó chịu vì tính năng nhắc tên 'mọi người' của Facebook

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button