Kiến thức - Tin công nghệ

iPhone 14 xách tay giảm hơn chục triệu đồng

Sau một tháng xuất hiện, iPhone 14 Pro Max xách tay giảm từ 50 triệu đồng xuống 30 triệu đồng, thấp hơn hàng chính hãng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   ChatGPT viết bài báo 600 USD trong 30 giây

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button