Kiến thức - Tin công nghệ

Dữ liệu ‘bẩn’ sau các công cụ huấn luyện siêu AI

Google, Meta sử dụng bộ dữ liệu “đã làm sạch” để đào tạo AI, nhưng thực tế vẫn còn chứa nội dung độc hại và nguy hiểm.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Kẽ hở khiến iPhone bị khóa vĩnh viễn

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button