Kiến thức - Tin công nghệ

Cửa hàng trải nghiệm Samsung Galaxy House đầu tiên ra mắt

Hàng trăm bạn trẻ đội mưa đến tìm hiểu và trải nghiệm hệ sinh thái Samsung Galaxy khi hãng công nghệ ra mắt mô hình Galaxy House, chiều 23/10.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Nhóm dự án bí mật tại Apple

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button