Kiến thức - Tin công nghệ

40% việc nội trợ sẽ được giao cho robot

Giới chuyên gia dự đoán khi cuộc cách mạng AI nổ ra, 40% công việc liên quan đến nội trợ sẽ bị robot thay thế trong vòng 10 năm tới.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2019 CƠ BẢN

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button