Sếp Meta: ‘Chúng tôi liên tục tự huỷ hoại’

John Carmack, CTO mảng thực tế ảo của Meta, nói bộ phận này tự phá hoại bằng cách làm việc kém hiệu quả, sau đó nghỉ việc.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   LG S75Q - loa thanh đa năng giá 10 triệu đồng
Share bài này
Để lại ý kiến
%d bloggers like this: